Αυτά είναι τα χρήματα ΕΣΠΑ που θα διαχειριστούν οι νέοι Περιφερειάρχες

χρήματα ΕΣΠΑ

Η χρηματοδότηση θα  αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα των επόμενων εκλογών. Ως εκ τούτου η πολιτική κριτική θα έχει κυρίως την πρόοδο σε έργα, επενδύσεις, τόσο σε τοπικό, όσο και σε κεντρικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 η Αττική θα λάβει από τα μεγαλύτερα ποσά. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το συνολικό ποσό για τις περιφέρειες ανέρχεται στα 8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον πίνακα, ως προς τη συνολική χρηματοδότηση, η οποία είναι το άθροισμα της εγκεκριμένης κοινοτικής χρηματοδότησης και της εθνικής συμμετοχής, η Περιφέρεια Αττικής, δηλαδή ο νέος Περιφερειάρχης κ. Νίκος Χαρδαλιάς διαθέτει προϋπολογισμό 1,6 δισ. ευρώ και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας με 1,4 δισ. ευρώ και στη συνέχεια η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή ο νέος Περιφερειάρχης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης με 639 εκατομμύρια ευρώ.

Τα κριτήρια με τα οποία έγινε η κατανομή στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ακολούθησε τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών και τη μεθοδολογία της ΕΕ που λαμβάνει υπόψη ΑΕΠ, Πληθυσμό, Ανεργία, εκπαίδευση κλπ.

Από την κυβέρνηση εκτιμούν ότι η κατανομή είναι απολύτως ισορροπημένη. Ως προς τις πρόσφατες καταστροφές, τα χρηματοδοτικά εργαλεία αφορούν σε όσα δεν απορροφήθηκαν στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Δηλαδή, είναι από το ΕΣΠΑ του 2014-2020 ύψους 250 εκατ. ευρώ που δεν θα μπορούσαν να απορροφηθούν για άλλους σκοπούς και θα διατεθούν έως τις 31/12/2023. Από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι επιλέξιμα έργα 1,5 δις. Ευρώ που θα διατεθούν τα αμέσως επόμενα έτη.