Η Ορεστιάδα μέσα στις πέντε πόλεις που διεκδικούν την «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024»

Ορεστιάδα «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024»

Πέντε δήμοι προκρίνονται και θα συμμετάσχουν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης για την «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024», μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και την εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν.

Πρόκειται ειδικότερα για τους δήμους: Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Λαρισαίων και Νεάπολης Συκεών.

Σημειώνεται πως η «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024» είναι μία νέα πρωτοβουλία θεσμοθέτησης τιμητικού τίτλου που απονέμεται σε ένα δήμο της χώρας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Η πρωτοβουλία υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Στοχεύει στη δημιουργία πόλεων φιλικών και εναρμονισμένων με τις ανάγκες των νέων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η νεολαία θα συμμετέχει σε συζητήσεις και δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, τη κοινωνική ένταξη και συνοχή, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, την εργασία, την αστική ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη ψυχική υγεία, την αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση και διαφάνεια.

Παράλληλα επιδιώκει την ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών της περιοχής και τη συμβολή στη χάραξη τοπικής στρατηγικής για τη νεολαία.

Ο Δήμος – «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024» θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο Τελετής Ανακήρυξης που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.