10 χρόνια λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης

“Πάνω από 850 γυναίκες, 563 δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, 10 χρόνια αγώνα, υποστήριξης και ενδυνάμωσης στην μάχη για την εξάλειψη κάθε ανισότητας, διάκρισης και βίας, σε βάρος των γυναικών.

10 χρόνια έμπρακτης συμμετοχής και υποστήριξης από τους πολίτες και τους φορείς της πόλης μας. Γιατί στον αγώνα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών δεν περισσεύει καμιά και κανείς”, αυτό ήταν το μήνυμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα 10 χρόνια λειτουργίας το Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2013 και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής για την ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας. Στελεχώνεται με εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό: ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και κοινωνιολόγο. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και τηρείται το απόρρητο της συμβουλευτικής, με σκοπό την προστασία των εξυπηρετούμενων γυναικών.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο εντάσσεται στο Δίκτυο των 61 Δομών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Στους στόχους του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι μεταξύ άλλων η πολλαπλή υποστήριξη των θυμάτων, καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

Ειδικότερα, το Κέντρο αναπτύσσει δράσεις πρόληψης για την εξάλειψη της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών και ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας που αφορούν κυρίως στην πραγματοποίηση συναντήσεων και στη διασύνδεση, τη δικτύωση και τη συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι η μηδενική ανοχή της βίας, η έμπρακτη κατοχύρωση του δικαιώματος των γυναικών σε μια ζωή χωρίς βία, η πληροφόρηση για τη σοβαρότητα και τη συχνότητα του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και των πολλαπλών διακρίσεων.

Ακόμη, η διάδοση της πληροφόρησης για το γεγονός ότι η βία συνιστά αδίκημα που τιμωρείται, όπως επίσης και ότι τα δικαιώματα των θυμάτων προστατεύονται με συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή βοήθεια επικοινωνήστε:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551025629

email: isotita@alexpolis.gr