Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: 14 εκ. ευρώ για έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: 14 εκ. ευρώ για έργα και αναβάθμιση

Σε δημοπράτηση βγήκε και επίσημα το μεγάλο έργο: “Αναβάθμιση – Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός του Π. Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης”. Αναθέτουσα αρχή, είναι η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.

Το κόστος είναι 14.112.763 ευρώ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 3η Ιανουαρίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών που θα κατατεθούν είναι προγραμματισμένη για τις 4 Ιανουαρίου 2024.

Η διάρκεια του έργου, έχει εκτιμηθεί σε 21 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Αντικείμενο του έργου, είναι η μελέτη και η κατασκευή όλων των έργων που απαιτούνται για την αναβάθμιση, αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του ΤΕΠ, ακολουθώντας τις ισχύουσες προδιαγραφές και την πρότυπη μελέτη Τ.Ε.Π. του Υπουργείου Υγείας, καθώς και άλλων λειτουργικών τμημάτων και υποδομών (βαψίματα, πατώματα, Η/Μ περιβάλλοντος χώρου κλπ), του Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης , με στόχο την ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας.

Πηγή: ΕΡΤ