Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ορεστιάδας

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ορεστιάδας

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, Αδαμάντιος Παπαδόπουλος ορίζει τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ορεστιάδας.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ

• Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Σταυρίδης Απόστολος

• Καθαριότητας, Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης: Αστεριάδης Μαργαρίτης

• Υποδομών και Ενέργειας: Παπαλαμπίδης Ζήσης

• Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ, Παιδείας και Ορεστιάδας: Γκιλιλούδη Χριστίνα

• Τουριστικής Ανάπτυξης, Τριγώνου και Κυπρίνου: Χατζηπαναγιώτου Εμμανουήλ

• Πρωτογενούς Τομέα και Βύσσας: Ναστούλης Βασίλειος

• ΚΚΠΑΑΔΟ, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Δημοτικής Αστυνομίας και Προστασίας Ζώων Συντροφιάς: Τσομπανίδης Αντώνιος

• Αθλητισμού: Δημούτσης Παντελής

• ΔΗΚΕΠΑΟ και Πολιτισμού: Μπραϊκούδη Ευαγγελία