Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
Credit- Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης

Την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων του Έβρου που επλήγησαν από την πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου, ανέλαβε το WWF Ελλάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και την ανταποκρίτρια Λ. Παπαδημητρίου.

Σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με ίδιους πόρους το WWF Ελλάς, με ενεργή παρουσία στην περιοχή επί τρεις δεκαετίες, προχωρά στην εκπόνηση της μελέτης η οποία θα ορίσει τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις για την αποκατάσταση των πληγέντων δασών υποστηρίζοντας και την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης η εν λόγω μελέτη:

Θα θέσει τους κύριους άξονες, πάνω στους οποίους θα προταθούν και θα εκπονηθούν επιμέρους μελέτες εφαρμογής.

Θα αποτυπώσει χωρικά τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.

Θα υποδείξει ποια είναι τα αναγκαία άμεσα διαχειριστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Θα αναλύσει και θα ιεραρχήσει όλες τις εκτάσεις που θα χρειαστούν τεχνητή αναδάσωση.

Θα προβεί σε λεπτομερή μελέτη εφαρμογής της αναδάσωσης για τουλάχιστον 4.000 στρέμματα από αυτές.

Στη μελέτη συμπράττουν πολλοί και σημαντικοί φορείς και επιστήμονες μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί των τμημάτων Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικοί επιστήμονες του Ιόνιου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και επιστημονική επιτροπή η οποία συμμετέχει σε διάφορες φάσεις διαβούλευσης για τη μελέτη, αποτελούμενη από μέλη των κεντρικών και τοπικών δασικών υπηρεσιών, του ΟΦΥΠΕΚΑ και του ΔΠΘ.

Βασικό ρόλο θα έχει και η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης (ΕΠΒΘ) η οποία αναπτύσσει περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή καθώς και το μελετητικό γραφείο ForestPlan που μαζί με το WWF Ελλάς έχουν το γενικότερο συντονισμό.Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως παράλληλα με την εν λόγω μελέτη αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων, η ΕΠΒΘ και το WWF Ελλάς ολοκληρώνουν μία ακόμη μελέτη που αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ενεργειακής αξιοποίησης των δασικών υπολειμμάτων του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης- Σουφλίου.