Αποκάλυψη: Το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης χωρίς πιστοποιητικά ασφαλείας – Η Ελλάδα εγκαλείται από την ΕΕ – Σε άμεσο κίνδυνο οι ζωές χιλιάδων ανθρώπων;

Το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης χωρίς πιστοποιητικά ασφαλείας

Καμπανάκι κινδύνου από την Κομισιόν που κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας. Όπως αναφέρει η Κομισιόν στην έκθεση για το αεροδρόμιοΔημοκρίτος“: «μη δεόντως πιστοποιημένα».

Η Ελλάδα εγκαλείται από την Ε.Ε. επειδή το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης “Δημόκριτος” δεν έχει ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας. Σε άμεσο κίνδυνο οι ζωές χιλιάδων ανθρώπων που ταξιδεύουν από – στην Αλεξανδρούπολη;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα από έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, βρήκε ότι το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης “Δημόκριτος”, δεν έχει ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας, αποστέλλοντας έτσι προειδοποιητική επιστολή για μη συμμόρφωση της χώρας μας με τους κανόνες της Ε.Ε.

Πρόκειται για την τακτική δέσμη αποφάσεων της Ε.Ε. για παραβάσεις κρατών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και εναντίον των οποίων κινεί νομικές διαδικασίες.

Ωστόσο τα προβλήματα που εντοπίζει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές στην Ελλάδα δεν περιορίζονται μόνο στο αεροδρόμιο που αντιμετωπίζει ζήτημα ασφάλειας.

Απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι ελληνικές εταιρείες αερομεταφορών έχουν τεθεί σε προτεραιότητα για ελέγχους καθώς δεν συμμορφώνονται με τη διενέργεια εποπτικών δραστηριοτήτων.

Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες καλούν τα κράτη-μέλη να ελέγχουν κατά προτεραιότητα τα αεροπλάνα όλων των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών, κάνοντας και πάλι λόγο για ζητήματα ασφάλειας που απορρέουν από το πλαίσιο πλημμελών ελέγχων που προβλέπεται στην Ελλάδα.

Το έγγραφο που έχει ημερομηνία 8 Ιουνίου 2023, έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Αξιολόγηση της Ασφάλειας Ξένων Αεροσκαφών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας και αποτελεί τον κατάλογο προτεραιοποίησης των «επιθεωρήσεων διαδρόμου» που θα πρέπει να εκτελούνται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ σε αεροσκάφη και αεροπορικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τον απόρρητο κατάλογο που έχει διαμοιραστεί σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, «όλες οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες» θα πρέπει από τον Ιούνιο του 2023 να ελέγχονται καθώς η EASA έχει «ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα της επιτήρησης από την ελληνική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και την επάρκεια συγκεκριμένων αρχικών εγκρίσεων».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας απάντησε, παραδεχόμενος ότι το αεροδρόμιο δεν έχει αποκτήσει ακόμη τις απαραίτητες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας. 

Η έκθεση της Κομισιόν αναφέρει

“Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τις πτητικές λειτουργίες και τα αεροδρόμια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2023)2078], επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης των αερομεταφορέων και τη διενέργεια εποπτικών δραστηριοτήτων όσον αφορά την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας [κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012], καθώς και επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την πιστοποίηση των αεροδρομίων [κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2014]. Οσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες, οι αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση των εμπορικών αερομεταφορέων με ορισμένες απαιτήσεις, για τις οποίες πρέπει να θεσπίσουν και να διατηρούν σύστημα διαχείρισης με ελάχιστο αριθμό ειδικευμένου προσωπικού. Ερευνες που διενεργήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) έδειξαν ότι η αρμόδια αρχή στην Ελλάδα (ΥΠΑ) δεν διενήργησε τις αναγκαίες επαληθεύσεις της συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής”.