Αλεξανδρούπολη: κατασκευή δύο νέων νηπιαγωγείων, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ

Αλεξανδρούπολη κατασκευή δύο νέων νηπιαγωγείων

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εισηγήθηκε την έγκριση υποβολής της πράξης με τίτλο: “Κατασκευή δύο Νηπιαγωγείων στο Ο.Τ.706 της Αλεξανδρούπολης“, στο Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021 – 2027”.

Με αφορμή την πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία – Θράκη”, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με τίτλο “Δράση RSO4.2.β: Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νέα)”.

Η Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών, εργάζεται στην ωρίμανση και επικαιροποίηση της μελέτης που συνέταξε με υπ’αριθμ. 20/2020 και τίτλο: “Κατασκευή Δύο Νηπιαγωγείων στο Ο.Τ.706 της Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 1.986.000.00 € (με ΦΠΑ).

Με τη μελέτη αυτή, προβλέπεται η κατασκευή δύο ίδιων Νηπιαγωγείων επιφάνειας 538,92 m2 έκαστος, στο Ο.Τ.706, στα οποία θα μεταστεγαστούν το 16ο και 23ο Νηπιαγωγείο. Τα εν λόγω Νηπιαγωγεία λειτουργούν σήμερα σε ιδιόκτητους μισθωμένους χώρους, και ως εκ τούτου, δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύγχρονης εκπαίδευσης.