Ράμπες ΑμεΑ θα δημιουργηθούν σε όλα τα σχολεία της Αλεξανδρούπολης

Ράμπες ΑμεΑ θα δημιουργηθούν σε όλα τα σχολεία της Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών, με τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους, ιδιαίτερα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας, προχωρά σε παρεμβάσεις για την κατασκευή κεκλιμένων ραμπών και WC ΑμεΑ στα σχολεία της Αλεξανδρούπολης.

Πρόκειται για το έργο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης”, προϋπολογισμού 360.000€ με χρηματοδότηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ΣΑΤΑ Σχολείων και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε την Τετάρτη 21.02.2024 από τον δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη και τους αναδόχους μηχανικούς του έργου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι επεμβάσεις αφορούν σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την κατασκευή νέων κεκλιμένων επιπέδων και στους χώρους υγιεινής οι επεμβάσεις αφορούν είτε σε δημιουργία νέων χώρων υγιεινής είτε σε ανακατασκευή υπαρχόντων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 15 μήνες.