«Πράσινο φως» από το ΥΠΕΝ για αιολικά στην Ορεστιάδα από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

αιολικά στην Ορεστιάδα

Το έργο περιλαμβάνει 8 ανεμογεννήτριες ισχύς 40 MW.

Το «πράσινο φως» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πήρε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για ένα νέο μεγάλο project αιολικής ενέργειας στον περιοχή του Έβρου και συγκεκριμένα στην Ορεστιάδα.

Ειδικότερα, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) “Μαύρη Πέτρα” ισχύος 40 MW στη θέση «Μαύρη Πέτρα» στον Δήμο Ορεστιάδας – Π.Ε. ‘Εβρου».

Κάθε ανεμογεννήτρια έχει τρία πτερύγια, διαμέτρου 132 μέτρων και μεταλλικό πυλώνα, ύψους 134 μέτρων. Το έργο περιλαμβάνει 8 ανεμογεννήτριες. Για την κατασκευή και λειτουργία των ανεμογεννητριών θα υλοποιηθούν τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα υποδομής, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

Βελτιώσεις σε υπάρχοντες χωματόδρομους και κατασκευή νέων οδών που είναι απαραίτητα για την μεταφορά του εξοπλισμού των ανεμογεννητριών.

Εργασίες για την διαμόρφωση κατάλληλων πλατωμάτων (πλατείες) επιφάνειας περίπου 59.300 τ.μ. για την ανέγερση των ανεμογεννητριών και την προσωρινή αποθήκευση του εξοπλισμού, για κάθε ανεμογεννήτρια.

Εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση των ανεμογεννητριών με το εσωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης. Το εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης θα αναχωρεί από τον οικίσκο ελέγχου και θα διοχετεύει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του ΑΣΠΗΕ στο ΕΣΜΗΕ αρχικά μέσω νέου Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης «Σπήλαιο» που τοποθετείται νοτιοανατολικά του ΑΣΠΗΕ. Η κατασκευή του δικτύου Μ.Τ. στο σύνολο θα γίνει υπόγεια κατά μήκος υφιστάμενων οδών. Το μήκος του δικτύου θα είναι περίπου 7,7 χλμ για το εσωτερικό δίκτυο, ενώ το εξωτερικό δίκτυο θα είναι περίπου 27,5 χλμ.

Εργασίες κατασκευής Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης «Σπήλαιο». Το γήπεδο εγκατάστασης του Υ/Σ θα είναι επιφάνειας περίπου 13,5 στρεμμάτων.

Κατασκευή νέας γραμμής Υψηλής Τάσης 2Β/150 kV μήκους περίπου 18,7 χλμ για την σύνδεση του νέου Υ/Σ «Σπήλαιο» με τον υφιστάμενο Υ/Σ «Ορεστιάδα» μετά από επέκτασή του.