Βραβείο στην Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Βραβείο στην Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Βραβείο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών λοιμώξεων και της Μικροβιακής αντοχής από το πρόγραμμα “GRIPP – SNF”, απονεμήθηκε στην Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού ” Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος “, μέσω του προγράμματος “GRIPP – SNF” το οποίο αποτελεί ένα πρωτοποριακό Πανελλήνιο Πρόγραμμα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών λοιμώξεων και της Μικροβιακής αντοχής και υλοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία.

“Θερμά Συγχαρητήρια στην Διευθύντρια, στην Προϊσταμένη, στο σύνολο του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινική καθώς και στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης που ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο γνώσεων, μα πάνω από όλα της Ανθρωπιάς και του ζήλου που διακατέχει το έμψυχο δυναμικό του Νοσοκομείου μας”, δήλωσε ο πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.