Αλεξανδρούπολη: Στο επόμενο στάδιο κατασκευής προχωρά ο σταθμός παραγωγής ρεύματος

Αλεξανδρούπολη σταθμός παραγωγής ρεύματος

Ο σταθμός θα τροφοδοτεί με ενέργεια την εγχώρια αγορά αλλά και τις γειτονικές χώρες.

Σε 24 μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί η νέα μονάδα παραγωγής ρεύματος ισχύος 840 MW στην Αλεξανδρούπολη που κατασκευάζουν από κοινού η ΔΕΗ (51%), η ΔΕΠΑ Εμπορίας (29%) και η Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου (20%), επενδυτικού κόστους 400 εκατ. ευρώ.

Οι τρεις μέτοχοι παρείχαν σήμερα ενημέρωση για την πρόοδο του έργου σημειώνοντας τα εξής:

Μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ξεκίνησαν άμεσα οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού, ενώ η κατασκευή του κύριου εξοπλισμού του σταθμού (αεριοστρόβιλος, ατμοστρόβιλος, λέβητας και γεννήτρια) γίνεται ήδη στα εργοστάσια του οίκου General Electric . Όσον αφορά στον αεριοστρόβιλο, έχει ολοκληρωθεί η συναρμολόγησή του και έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία η λειτουργία με καύση φυσικού αερίου, στο εργοστάσιο συναρμολόγησής του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διευθέτηση των συνοδών έργων όπως οι γραμμές μεταφοράς της ενέργειας που θα παράγεται στον σταθμό, οι απαραίτητοι υποσταθμοί 400 kV και η σύνδεση για παροχή φυσικού αερίου στον σταθμό.

Ο σταθμός θα τροφοδοτεί με ενέργεια την εγχώρια αγορά αλλά και τις γειτονικές χώρες. Η διασύνδεση της μονάδας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα γίνει με απευθείας γραμμές στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Νέας Σάντας, σημείο κατάληξης – μεταξύ άλλων – της νέας γραμμής 400 kV προς Βουλγαρία. Έτσι, ο σταθμός θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο και στην εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα προς Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία και, κατ’ επέκταση, προς Σερβία.

Η νέα μονάδα, συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο κατασκευάζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 181 στρεμμάτων με εγκατεστημένη ισχύ 840MW και ετήσια παραγωγή 5TWH. Ως καύσιμο θα χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο, ωστόσο ο νέος σταθμός παραγωγής θα έχει τη δυνατότητα για καύση υδρογόνου αλλά και μεικτή λειτουργία, κάτι που τον καθιστά συμβατό και απολύτως υποστηρικτικό με τον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τη σταδιακή μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός είναι διαμόρφωσης «Μονού Άξονα» (Single Shaft) και έχει σχεδιαστεί με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης 63% για μονάδες τέτοιας τεχνολογίας, που συνεπάγεται υψηλό συντελεστή εκμετάλλευσης. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης θα δίνει τη δυνατότητα στη νέα Μονάδα – εκτός από την χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου – να έχει και μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα συνδέεται μέσω του ΕΣΦΑ (Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου) και με την Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης Φυσικού Αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, της εταιρείας GASTRADE, μετατρέποντας έτσι την Αλεξανδρούπολη σε ένα ενεργειακό σταυροδρόμι δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, σχεδιάζεται και θα κατασκευαστεί κοντά στη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ένα νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 400kV κλειστού τύπου και θα πραγματοποιηθούν έργα επέκτασης στο ΚΥΤ 400kV στην Νέα Σάντα Ροδόπης.

Πηγή: economistas