Έβρος: Επιστρέφουν τα αρπακτικά πουλιά στο δάσος της Δαδιάς

Έβρος επιστρέφουν τα αρπακτικά πουλιά στο δάσος της Δαδιάς

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η αναπαραγωγική περίοδος για τα αρπακτικά πουλιά στο «λαβωμένο» Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. Μετά τη μεγάλης έκτασης πυρκαγιά, που έπληξε σημαντικό τμήμα του, τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής των αρπακτικών πουλιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, με σημαντικό αριθμό ώριμων δέντρων -κατάλληλων για φωλεοποίηση- να έχει επηρεαστεί.

Παρ’ όλα αυτά, θετικές εξελίξεις καταγράφονται στην περίπτωση του μαυρόγυπα, η αναπαραγωγική δραστηριότητα του οποίου αρχίζει περίπου στα μέσα Ιανουαρίου. Το σύνολο του αναπαραγόμενου πληθυσμού έχει φωλιάσει, ενώ οι πρώτοι νεοσσοί έχουν, ήδη, ξεκινήσει να εκκολάπτονται.

Τα πουλιά επέλεξαν να φωλιάσουν είτε σε ζωντανά δέντρα που έχουν απομείνει σε θέσεις από όπου η πυρκαγιά πέρασε με μικρότερη ένταση είτε σε καμένα δέντρα που παραμένουν όρθια, υποδεικνύοντας πως το συγκεκριμένο είδος εξακολουθεί να επιλέγει τις θέσεις όπου αναπαράγεται επί σειρά ετών.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι ένα ζευγάρι μαυρόγυπα παρατηρήθηκε να στέκεται επάνω σε μία από τις τεχνητές φωλιές που είχαν εγκατασταθεί από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) πριν από την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου. Το γεγονός καθιστά αρκετά πιθανή τη χρήση των τεχνητών φωλιών από το είδος, όταν τα καμένα δέντρα θα αρχίσουν να πέφτουν και οι εναλλακτικές θέσεις θα είναι περιορισμένες.

Οσον αφορά στα υπόλοιπα σημαντικά είδη αρπακτικών πουλιών, ο οργανισμός έχει αρχίσει από την αρχή της χρονιάς πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης για την καταγραφή των επικρατειών τους. Είδη με μόνιμη παρουσία στην περιοχή, όπως ο χρυσαετός και ο θαλασσαετός, βρίσκονται, ήδη, στις φωλιές τους, ενώ η έλευση των μεταναστευτικών ειδών που αναπαράγονται στη Δαδιά έχει αρχίσει να γίνεται, σταδιακά, από τις αρχές Απριλίου. Η εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη εκτίμηση της κατάστασης των πληθυσμών μετά την πυρκαγιά.

Παράλληλα, τον Απρίλιο άρχισε και η καταγραφή της χρήσης των 140 τεχνητών φωλιών για νυκτόβια αρπακτικά πουλιά, οι οποίες  τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων του οργανισμού για τη μεταπυρική αποκατάσταση του οικοσυστήματος, καθώς και άλλων 70 επιπλέον τεχνητών φωλιών που είχαν εγκατασταθεί κατά τα προηγούμενα έτη.

Η έλλειψη φυλλώματος στα δέντρα μετά την πυρκαγιά καθιστά τα είδη που φωλιάζουν στο δάσος τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ιδιαίτερα ευάλωτα στην όχληση. Για τη διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους επιτυχίας είναι σημαντικό η πρόσβαση στο δάσος να είναι -κατά το δυνατόν- περιορισμένη και ελεγχόμενη και να γίνεται κατόπιν ενημέρωσης της οικείας Μονάδας Διαχείρισης, προκειμένου να δίνονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΥΠΕΚΑ Πρόγραμμα παρακολούθησης

Οπως έγινε γνωστό, ο ΟΦΥΠΕΚΑ προτίθεται να προχωρήσει σε εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης για το σύνολο της βιοκοινότητας στην πληγείσα περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς, να καταγραφεί η πορεία της σταδιακής αποκατάστασής της και να διατυπωθούν μέτρα για την αρτιότερη επαναφορά του οικοσυστήματος.