Παρά τις έντονες αντιδράσεις των πολιτών, δόθηκε άδεια από το υπουργείο για ανεμογεννήτριες στον Έβρο

δόθηκε άδεια από το υπουργείο για ανεμογεννήτριες στον Έβρο

Έλαβε το «πράσινο φως» από το ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) για αιολικό πάρκο στον Έβρο και συγκεκριμένα στο Τρίγωνο της Ορεστιάδας, η εταιρεία «Άνεμος Έβρου» σουηδικός όμιλος «ΟΧ2».

Πρόκειται για ένα έργο που οι δήμοι, οι πολίτες η περιφέρεια αλλά και οικολογικοί οργανισμοί ήρθαν σε αντίθεση. Χρειάστηκε ο επανασχεδιασμός του έργου, συζητήσεις, παρεμβάσεις, με τελικό αποτέλεσμα η εταιρία να “νικάει” και το ΥΠΕΝ να κάνει το “χατήρι”, κρεμώντας το θέλω των τοπικών πολιτών του Έβρου.

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία από την εταιρεία «Άνεμος Έβρου» Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 129,8 MW στη θέση “Αετοκορφή”, με τα συνοδά έργα του, στη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Το αιολικό πάρκο θα αποτελείται από 19 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) τύπου Vestas V162, εκ των οποίων οι 7 θα είναι ονομαστικής ισχύος 6,2 MW έκαστη, και οι 12 ονομαστικής ισχύος 7,2 MW έκαστη. Το σύνολο των Α/Γ του έργου θα έχουν ύψος πυλώνα 149 m, διάμετρο πτερωτής 162 m και συνολικό ύψος: 81 + 149 = 230 m.

Στις θέσεις θεμελίωσης των Α/Γ οι εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση των πλατειών ανέγερσης, είναι: εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες για την κατασκευή της επιθυμητής πλατείας διαστάσεως 27 m x 36 m
• κατασκευή άξονα ανέγερσης γερανού μήκους 125 m και πλάτους 10 m (εντός τoυ δρόμου προσέγγισης της Α/Γ, όπου αυτό είναι εφικτό).
• κατασκευή του χώρου εγκατάστασης του γερανού για την ανέγερση των ανεμογεννητριών (εντός της πλατείας) διαστάσεων 21 m x 27 m με κλίση 0% με συμπυκνωμένη στρώση έδρασης οδοστρώματος σε ποσοστό 100% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor.
• διαμόρφωση πλατείας αποθήκευσης ενός πτερυγίου διαστάσεων 5 m x 87 m για την Α/Γ 3 που θα κατασκευαστεί με μέθοδο συναρμολόγησης “just in time” και λαμβάνοντας υπόψιν την χρήση τηλεσκοπικού γερανού. Στις υπόλοιπες 18 Α/Γ θα διαμορφωθεί επιπλέον χώρος (πλατεία) διαστάσεων 20 m x 87 m για την εναπόθεση των πτερυγίων και χώρος (πλατεία) διαστάσεων 19 m x 61,5 m για την εναπόθεση των τμημάτων του πύργου.

α έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης του ΑΣΠΗΕ αφορούν στηνυπόγεια σύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους, μέσω της κατασκευής υπόγειας όδευσης γραμμής Μέσης Τάσης (33kV). Η διασύνδεση των Α/Γ θα καταλήγει σε κέντρο ελέγχου, για τις ανάγκες του οποίου θα διαμορφωθεί χώρος 25 m x 25 m και θα γίνει εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων οικίσκων – τύπου ISOBOX, σε συγκεκριμένη θέση εντός του γηπέδου του ΑΣΠΗΕ.

Από το κέντρο ελέγχου θα ξεκινάει υπόγεια όδευση γραμμής Μ.Τ. (33kV) και θα καταλήγει στον υφιστάμενο υποσταθμό (Υ/Σ) Ορεστιάδας. Η προτεινόμενη υπόγεια γραμμή μέσης τάσης 33kV της διασύνδεσης, θα είναι συνολικού μήκους περίπου 36,24 km και θα κατασκευαστεί εντός του ερείσματος των υφιστάμενων δρόμων.

Στα συνοδά έργα πρόσβασης περιλαμβάνονται η διαμόρφωση τμημάτων της υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης στον ΑΣΠΗΕ και η διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης για την προσέγγιση στις θέσεις εγκατάστασης κάθε Α/Γ.
Σύμφωνα με τα τεχνικά υπομνήματα (Φεβρουάριος και Μάρτιος 2024) που κατατέθηκαν λόγω αλλαγών στο σχεδιασμό του ΑΣΠΗΕ, η οδοποιία πρόσβασης στις θέσεις εγκατάστασης κάθε Α/Γ θα περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας συνολικού μήκους 20.250,27 m, και τη διάνοιξη νέας δασικής οδοποιίας συνολικού μήκους 556,17 m.
Η συνολική επιφάνεια κατάληψής των έργων οδοποιίας, μαζί με τον χώρο εγκατάστασης του οικίσκου ελέγχου, είναι 97.922,14 m2 .

Ανάμεσα στα έργα που προωθεί η ΟΧ2 είναι και μεγάλο φωτοβολταικό πάρκο ισχύος 100 MW, πάλι στην περιοχή της Ορεστιάδας.