Ένταξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας σε πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για προσέλκυση νέων επενδύσεων

Ένταξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας σε πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για προσέλκυση νέων επενδύσεων

Την ένταξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε πρόγραμμα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές προκλήσεις που καταγράφονται και επηρεάζουν σημαντικά την ελκυστικότητά τόσο της ΠΑΜΘ όσο και των άλλων εννέα ευρωπαϊκών περιφερειών ως τόπους για επενδύσεις, προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων και τουριστών, ανακοίνωσε από την Καβάλα ο περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης.

Μιλώντας από το βήμα των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό και εμβληματικό κτήριο της Μεγάλης Λέσχης, ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο μέλλον της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μειώνεται και γερνάει με ρυθμό μεγαλύτερο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Δεν είναι όμως μόνο το μέγεθος του πληθυσμού που περιορίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ΠΑΜΘ αλλά και χαρακτηριστικά που συνδέονται με το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού».

Η διάρθρωση της παραγωγικής δομής (καθώς καταγράφεται υπερσυγκέντρωση στον αγροτικό τομέα βασικό μειονέκτημα του οποίου είναι η χαμηλή παραγωγικότητα και η μειωμένη ανταγωνιστικότητα), η ισχυρή συμμετοχή του δημόσιου τομέα στην διάρθρωση της περιφερειακής οικονομίας και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είναι σύμφωνα με τον κ. Τοψίδη από τα πιο αδύναμα σημεία της ΠΑΜΘ.

Αυξημένο κατά 182 εκατ. ευρώ το νέο ΕΣΠΑ

«Από την άλλη όμως πλευρά», υπογράμμισε, «ολοένα και εντονότερα αναγνωρίζονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΠΑΜΘ και οι ευκαιρίες για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, των συνδυασμένων μεταφορών, του τουρισμού, της αγροδιατροφής, της διασύνδεσης των πολιτιστικών και φυσικών πόρων κ.α.. Επίσης, θα ήταν λάθος να μην αναφέρουμε ότι εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια εφαρμόζονται πολιτικές, με σημαντικούς Κοινοτικούς αλλά και Εθνικούς πόρους, που επιδιώκουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ΠΑΜΘ και να αντιμετωπίσουν την υστέρηση που καταγράφεται […] Το έργο αυτό είναι σε απόλυτη συνάφεια με τις ανάγκες μας καθώς το όραμα μας είναι από πέρασμα να γίνουμε προορισμός – προορισμός επενδύσεων, νέων ανθρώπων υψηλών προσόντων – ταλέντων και επισκεπτών».

«Στηριζόμενοι στις βασικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και φυσικά στους οικονομικούς πόρους που ξεπερνούν τα 639 εκατ. Euro (αυξημένοι κατά 182 εκατ. Euro σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ) εξειδικεύουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική και επιδιώκουμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειάς μας», κατέληξε ο κ. Τοψίδης.

Οι δέκα βασικές προτεραιότητες της διοίκησης

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Τοψίδης περιέγραψε την σημερινή κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η Περιφέρεια ΑΜΘ, και παρουσίασε τις δέκα βασικότερες προτεραιότητες της διοίκησής του, για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που ξεκινάει και οι οποίες είναι:

  1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
  2. Ψηφιακή διακυβέρνηση
  3. Κλιματική αλλαγή
  4. Κοινωνική πολιτική
  5. Ανάπτυξη τουρισμού
  6. Στήριξη του ΔΠΘ
  7. Ενέργεια
  8. Μεθοριακός σταθμός Κήπων
  9. Περιβάλλον
  10. Ενίσχυση των εργαζομένων.

Στην ομιλία του, ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι πρόκειται για μία κρίσιμη συνεδρίαση καθώς είναι η πρώτη μετά τη λήξη της επιλεξιμότητας, της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2014-2020) και η πρώτη της νέας διοίκησης της Περιφέρειας μετά τις αυτοδιοίκητές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023.

«Καλούμαστε λοιπόν», συνέχισε ο κ. Τοψίδης, «να διαχειριστούμε αυτήν τη μεγάλη πρόκληση και είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε, προσβλέποντας φυσικά και στην δική σας βοήθεια, στήριξη και υποστήριξη. Ο βασικός μας στόχος είναι όλο αυτό το έργο να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη στήριξη των κατοίκων της Περιφέρειά μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».