Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην 3η διακρατική τεχνική συνάντηση του προγράμματος DIGI Inclusion-URBACT, στη Λετονία

διακρατική τεχνική συνάντηση του προγράμματος DIGI Inclusion-URBACT

Την Τρίτη και Τετάρτη 11 και 12 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε στην πόλη Jelgava της Λετονίας η 3η εταιρική τεχνική συνάντηση του έργου “DIGI-Inclusion” που πραγματοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT IV.

Περισσότερα από 25 άτομα από 8 Ευρωπαϊκές χώρες -Ισπανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ρουμανία, Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Ελλάδα- συμμετείχαν στη συνάντηση με απώτερο στόχο την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης που αποσκοπεί στην κάλυψη του ψηφιακού κενού και την προώθηση της ψηφιακής ένταξης, όχι μόνο παρέχοντας πρόσβαση στην τεχνολογία, αλλά δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να ενδυναμωθούν επαρκώς, για να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ψηφιακές δεξιότητες, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις νέες δεξιότητες, τον εθελοντισμό και τους μέντορες, τα εργαλεία και τις συσκευές πρόσβασης.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εκπροσωπήθηκε από τον δημοτικό σύμβουλο Συμεών Γκουλιαμτζή και τον Αστέριο Μπράτσα, μέλος του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης που διατελεί ενεργό μέλος της τοπικής ομάδας δράσης.