Αλεξανδρούπολη: Σε κτήριο του παλιού νοσοκομείου θα μεταφερθεί το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Αλεξανδρούπολη σε κτήριο του παλιού νοσοκομείου θα μεταφερθεί το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Πουλιλιό, το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου θα μεταφερθεί στο παλαιό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης σε κτήριο της Μοριακής Βιολογίας.

Όσο αφορά το έργο της μετακίνησης, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να μπορέσει το κτήριο να είναι λειτουργικό με το κόστος να ανέρχονται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου έχει παραλάβει ήδη την μελέτη των εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε σε έναν χρόνο από τώρα, να καταστεί ασφαλές και κατάλληλο ώστε να στεγάσει το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.