ΔΠΘ και UNICEF δημιουργούν Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΔΠΘ και UNICEF δημιουργούν Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης γίνεται το τρίτο πανεπιστήμιο της χώρας στο οποίο αναμένεται να δημιουργηθεί «Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» δια μέσου της σχετικής πρωτοβουλίας της UNICEF.

Η συνεργασία αυτή επισφραγίστηκε με την υπογραφή του σχετικού μνημονίου συνεργασίας που έγινε σε θερμό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών, που συμφώνησαν επί της κοινής δέσμευσής τους για την υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα μέσω της παραγωγής γνώσης, έρευνας, δεδομένων και τεκμηρίωσης, της διάδοσης των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία, αλλά και μέσω της ενσωμάτωσή τους ως οριζόντια διάσταση στο ακαδημαϊκό, διδακτικό και ερευνητικό, έργο.

Τον εκπρόσωπο του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα Dr Ghassan Khalil υποδέχτηκε ο Πρύτανης του ΔΠΘ κ. Φώτης Μάρης, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, στο κτήριο Διοίκησης του ΔΠΘ. 

Κατά τη συνάντηση που διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της UNICEF και του ΔΠΘ για τη δημιουργία ενός Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Το Κέντρο θα φιλοξενείται σε χώρο του ΔΠΘ και θα αποτελέσει ένα από τα 13 Κέντρα που θα δημιουργηθούν σε καθεμία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας. Ως κύριους στόχους θα έχει: 

  • Την παραγωγή γνώσης, έρευνας, δεδομένων και τεκμηρίωσης σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα του παιδιού (μεταξύ άλλων, η κοινωνική πολιτική για τα παιδιά, η παιδική προστασία, η ποιοτική-συμπεριληπτική εκπαίδευση, η μετάβαση από την ανήλικη στην ενήλικη ζωή)
  • Τη διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού στην ακαδημαϊκή κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία (με εργαστήρια, συνέδρια, εκδηλώσεις για το κοινό, και εκστρατείες ευαισθητοποίησης) με βάση ετήσιο σχέδιο εργασίας που θα συγκροτεται από ομάδα εργασίας. 
  • Την ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων του Παιδιού στο ακαδημαϊκό, διδακτικό και ερευνητικό έργο του ΔΠΘ.
  • Τη συνεργασία για τη δυνητική ανάπτυξη συναφών προγραμμάτων, με εστίαση στην έρευνα και στη διδασκαλία-μάθηση.